visita'ns al nostre web smartlivingstyle

El mínim impacte per tu i per l’entorn: cases amb certificat de sostenibilitat 

El que és bo pel medi ambient és bo per tu: a Smartliving dissenyem i fabriquem els nostres edificis amb el mínim impacte sobre el medi ambient, tant en fase de construcció com en fase d’ús. 

A través de les nostres llars eficients energèticament, dissenyem habitatges que s’integren i respecten l’entorn natural. El nostre objectiu és aconseguir que les llars s’adaptin al clima i a les condicions de l’entorn per a aconseguir el major confort tèrmic a l’interior. 

 
Viu amb el mínim impacte per tu i per l’entorn: a Smartliving respectem el medi ambient garantint-te eficiència en termes de consum energètic i d’aigua. 

Construïm les nostres cases seguint principis i pràctiques respectuoses amb el medi ambient: els nostres habitatges s’han tornat més populars en els últims anys, i cada vegada són més les persones que opten pels principis de sostenibilitat per a la seva llar. 

Cases amb certificat de sostenibilitat: l’aval de compromís i responsabilitat 

Smartliving dissenyem i construïm cases eficients energèticament, que obtenen el certificat de sostenibilitat, pel fet de complir amb tots els requisits quant a eficiència energètica, consum d’aigua i materials utilitzats. Les nostres tècniques de construcció són respectuoses amb el medi ambient, i permeten minimitzar el consum d’energia i aigua durant la vida útil de la casa. 
 
Viure a una llar Smartliving et permet aconseguir molta més eficiència en el consum d’energia i aigua, la qual cosa es tradueix en un estalvi econòmic significatiu a llarg termini. A més, com que utilitzem materials respectuosos amb el medi ambient, reduïm l’impacte ambiental de la construcció de la casa, i promovem la sostenibilitat. 

Com aconseguim llars energèticament eficients

Aconseguir fer funcionar l’edifici i cada habitatge amb la mínima despesa energètica, aprofitant des de l’energia del nostre propi cos com controlant l’intercanvi amb l’ambient exterior és possible amb Smartliving. 

Utilitzem sistemes passius com poden ser: 

  • Aïllament: l’envoltant de la vostra casa està aïllada de l’exterior per a que la temperatura ideal de l’interior es mantingui el més estable possible. 
  • Proteccions solar: les finestres i balconeres es col·loquen lleugerament enretirades i protegides per ràfecs integrats en el disseny que permeten l’entrada dels rajos solars a l’hivern i la protecció davant la insolació a l’estiu 

 
Pel que fa als sistemes actius, hi trobem: 

  • Aerotèrmia: utilitzem la generació energètica renovable per aprofitar la diferència de temperatura entre l’interior de la llar i l’exterior per obtenir l’energia necessària. 
  • Geotèrmia: generem energia renovable que aprofita el calor de la pròpia Terra (la seva temperatura constant de 10º-16º a aproximadament 3 m de profunditat) 

Pensem cada espai, pel teu màxim confort. 

Smartliving, la teva casa intel·ligent. 

Share the Post:

Related Posts