visita'ns al nostre web smartlivingstyle

SALUT

Us posa a vosaltres, els clients, i a la vostra manera de viure en el centre de totes les decisions de disseny i construcció. Per aconseguir la millor casa fem una aposta per la salut, la sostenibilitat i l’economia.

BENESTAR, CONFORT I SALUT.

>El millor habitatge per a les persones.
El benestar, el confort i com a conseqüència la salut de les nostres cases s’aconsegueix amb la selecció adequada de materials i instal·lacions, les decisions de disseny i finalment amb el control de la construcció.

MATERIALS SALUDABLES.

>El més natural és el és saludable.
Els materials determinen les condicions de salut dels espais interiors. S’utilitzaran materials el menys processats possibles, el més natural que ofereixi el mercat, i sempre amb la mínima emissió de substàncies contaminants a l’ambient interior (els COVs, compostos orgànics volàtils). L’objectiu és la nul·la emissió de COV.

INSTAL·LACIONS I DECISIONS DE DISSENY.

El benestar, el confort i com a conseqüència la salut de les nostres cases s’aconsegueix amb la selecció adequada dels sistemes i instal·lacions, les decisions de disseny i finalment amb el control de la construcció.